So sánh sản phẩm

Sản phẩm


  • Thay mặt kính iPhone 4/4s

    • Mặt kính  iPhone chính hãng

    • Làm luôn tại chỗ lấy ngay 

    • Bảo hành đổi mới 30 ngày, bọt màn, viền bảo hành 6 tháng.

    • Tặng miếng dán từ tính 3 lớp