Màn Hình Android
Đại Lý Phân Phối Chính Hãng Màn Hình GX
Dịch vụ kỹ thuật sửa chữa
Fealet - Thương Hiệu Số 1 Về Ron - Kính - Cảm Ứng
Củ Cáp Iphone
Linh kiện Iphone số 1 toàn quốc
Box Fix Pin I2C 2023
Màn Hình iPhone 13 LCD ZY
-8Giảm sốc

Màn Hình iPhone 13 LCD ZY

900.000₫ 980.000₫
Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY
-50Giảm sốc

Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY

400.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone Xr LCD ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xr LCD ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY
-48Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY

520.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY
-21Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY

420.000₫ 530.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY
-50Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY

500.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY
-61Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY

550.000₫ 1.400.000₫
Màn Hình ZY LCD iPhone 6G
-33Giảm sốc

Màn Hình ZY LCD iPhone 6G

200.000₫ 300.000₫
Màn Hình iPhone 6S Incell ZY
-43Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6S Incell ZY

200.000₫ 350.000₫
Màn Hình iPhone 6P Incell ZY
-43Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6P Incell ZY

230.000₫ 400.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro
-41Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro

880.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax
-43Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax

850.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13
-52Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13

360.000₫ 750.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax
-48Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax

680.000₫ 1.300.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New
-23Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New

170.000₫ 220.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12
-38Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12

280.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax
-44Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax

550.000₫ 980.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G

380.000₫ 400.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi
-4Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi

430.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi
-6Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi

450.000₫ 480.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi
-7Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi

650.000₫ 700.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G

550.000₫ 580.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G

450.000₫ 520.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G

450.000₫ 520.000₫
Xem tất cả >
Chân Sạc iPad 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 3

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 4
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 4

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 5 - Air 1
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 5 - Air 1

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 6 - Air 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 6 - Air 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 3

60.000₫ 70.000₫
Xem tất cả >
Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng
-13Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng

175.000₫ 200.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XR
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XR

240.000₫ 280.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng

180.000₫ 210.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng
-6Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng

235.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng
-6Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng

235.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng
-18Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng

295.000₫ 360.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng
-20Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng

295.000₫ 370.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng
-37Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng

285.000₫ 450.000₫
Xem tất cả >
 Cảm Ứng iPad 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 4
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 4

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 5 - Air 1
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 5 - Air 1

120.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad 6 - Air 2
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 6 - Air 2

200.000₫ 250.000₫
 Cảm Ứng iPad Mini
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 2

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 4
-25Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 4

150.000₫ 200.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 5
-29Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 5

250.000₫ 350.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018
-13Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018

130.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019

150.000₫ 180.000₫
Cảm Ứng iPad Pro 9.7
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Pro 9.7

250.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
Kính iPhone 6SP New Đại Bàng
-13Giảm sốc

Kính iPhone 6SP New Đại Bàng

35.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 7P New Đại Bàng
-12Giảm sốc

Kính iPhone 7P New Đại Bàng

37.000₫ 42.000₫
Kính iPhone 8G New Đại Bàng
-5Giảm sốc

Kính iPhone 8G New Đại Bàng

38.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 8P New Đại Bàng
-10Giảm sốc

Kính iPhone 8P New Đại Bàng

38.000₫ 42.000₫
Kính iPhone X Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone X Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone XS Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng
-18Giảm sốc

Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng

37.000₫ 45.000₫
Kính iPhone XR Zin Đại Bàng
-15Giảm sốc

Kính iPhone XR Zin Đại Bàng

47.000₫ 55.000₫
Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng
-20Giảm sốc

Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng

48.000₫ 60.000₫
Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng

45.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng

47.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng
-16Giảm sốc

Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng

42.000₫ 50.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng ịPhone 14
-5Giảm sốc

Kính lưng ịPhone 14

180.000₫ 190.000₫
Kính Lưng iPhone 15 Pro Max
-22Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 15 Pro Max

450.000₫ 580.000₫
Kính lưng iPhone 14 Plus
-26Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Plus

200.000₫ 270.000₫
Kính lưng iPhone 14 Promax
-5Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

210.000₫ 220.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính lưng iPhone X
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone X

35.000₫ 40.000₫
Kính Lưng iPhone XS
-13Giảm sốc

Kính Lưng iPhone XS

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone XSM
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone XSM

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Kính lưng iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11 Pro

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to
-23Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to

100.000₫ 130.000₫
Xem tất cả >
Camera Trước iPhone 12 Promax
-40Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12 Promax

150.000₫ 250.000₫
Camera Trước iPhone 12 Pro
-17Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12 Pro

150.000₫ 180.000₫
Camera Trước iPhone 12
-17Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12

150.000₫ 180.000₫
Camera Trước iPhone 11
-57Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11

130.000₫ 300.000₫
Camera Trước iPhone XS Max
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS Max

120.000₫ 180.000₫
 Camera Trước iPhone XS
-50Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS

100.000₫ 200.000₫
Camera Trước iPhone X
-47Giảm sốc

Camera Trước iPhone X

80.000₫ 150.000₫
Camera Trước iPhone 8 Plus
-40Giảm sốc

Camera Trước iPhone 8 Plus

90.000₫ 150.000₫
Camera trước iPhone 8
-36Giảm sốc

Camera trước iPhone 8

90.000₫ 140.000₫
Xem tất cả >
Cáp Fix Face ID Luban iPhone X
-50Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone X

75.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs
-50Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs

75.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max
-50Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max

75.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11
-53Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11

75.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro
-53Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro

75.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max
-53Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max

75.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro
-56Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro

80.000₫ 180.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max
-56Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max

80.000₫ 180.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng ịPhone 14
-5Giảm sốc

Kính lưng ịPhone 14

180.000₫ 190.000₫
Kính Lưng iPhone 15 Pro Max
-22Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 15 Pro Max

450.000₫ 580.000₫
Kính lưng iPhone 14 Plus
-26Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Plus

200.000₫ 270.000₫
Kính lưng iPhone 14 Promax
-5Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

210.000₫ 220.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính lưng iPhone X
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone X

35.000₫ 40.000₫
Kính Lưng iPhone XS
-13Giảm sốc

Kính Lưng iPhone XS

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone XSM
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone XSM

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Kính lưng iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11 Pro

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to
-23Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to

100.000₫ 130.000₫
Xem tất cả >
Video vip
Xem tất cả >>
Quy Trình Test và Đóng Gói Màn Hình iPhone XSM GX tại Socmobile
Hưỡng Dẫn Sử Dụng Box Face ID A108
ĐỘ VỎ IPHONE 11 LÊN 13PRO SOCMOBILE VN
HƯỚNG DẪN TỰ THAY PIN IPHONE XR TẠI NHÀ - SOCMOBILE.VN
ĐỘ VỎ IPHONE XR LÊN 13 SOCMOBILE
Phục Hồi Iphone 6s Hư Hỏng Nặng Tại Socmobile
Tin tức & sự kiện
Xem tất cả >>
Màn Hình Android Đã Cập Bến Socmobile
Màn Hình Android Đã Cập Bến Socmobile
SocMobile, thương hiệu nổi tiếng chuyên phân phối các sản phẩm linh kiện thay thế cho điện thoại uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam , với phương châm luôn cập nhật những sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng. Sản phẩm màn hình Android một trong những sản phẩm mới của SocMobile sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu về màn hình Androi chất lượng của các đại ký và các đội thợ kỹ thuật trên toàn quốc.
0.38767 sec| 3082.25 kb