Socmobile
Độ Hai Sim Vật Lý Tại Socmobile
Dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp
Trang thiết bị sửa chữa
Củ Cáp Iphone
Linh kiện Iphone số 1 toàn quốc
Box Fix Pin I2C 2023
Socmobile
Màn Hình iPhone 12 Pro Max Amoled GX
-25Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 Pro Max Amoled GX

1.200.000₫ 1.600.000₫
Màn Hình iPhone 12/12 Pro Amoled GX
-43Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12/12 Pro Amoled GX

1.150.000₫ 2.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Promax Amoled GX
-46Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Promax Amoled GX

980.000₫ 1.800.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Amoled GX
-27Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Amoled GX

800.000₫ 1.100.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD GX
-31Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD GX

380.000₫ 550.000₫
Màn hình iPhone Xs Max Amoled GX
-41Giảm sốc

Màn hình iPhone Xs Max Amoled GX

880.000₫ 1.500.000₫
Màn Hình iPhone XS Amoled GX-3
-13Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Amoled GX-3

700.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone XS Amoled GX 2021
-21Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Amoled GX 2021

620.000₫ 780.000₫
Xem tất cả >
Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY
-50Giảm sốc

Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY

400.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone 12 Pro Max LCD Incell ZY
-58Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 Pro Max LCD Incell ZY

1.050.000₫ 2.500.000₫
Màn Hình iPhone Xr LCD ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xr LCD ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 12 12 Pro Incell ZY
-15Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 12 Pro Incell ZY

680.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY
-40Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY

600.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY
-25Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY

400.000₫ 530.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY
-40Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY

600.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY
-57Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY

600.000₫ 1.400.000₫
Màn Hình ZY LCD iPhone 6G
-33Giảm sốc

Màn Hình ZY LCD iPhone 6G

200.000₫ 300.000₫
Màn Hình iPhone 6S Incell ZY
-43Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6S Incell ZY

200.000₫ 350.000₫
Màn Hình iPhone 6P Incell ZY
-43Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6P Incell ZY

230.000₫ 400.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro
-35Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro

980.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax
-38Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax

930.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13
-40Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13

450.000₫ 750.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax
-38Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax

800.000₫ 1.300.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 pro
-40Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 pro

780.000₫ 1.300.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New
-16Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New

185.000₫ 220.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12
-33Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12

300.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax
-44Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax

550.000₫ 980.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G

380.000₫ 400.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi
-4Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi

430.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi
-6Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi

450.000₫ 480.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi
-7Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi

650.000₫ 700.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G

550.000₫ 580.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G

450.000₫ 520.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G

450.000₫ 520.000₫
Xem tất cả >
Pin iPhone 12 Promax
-44Giảm sốc

Pin iPhone 12 Promax

250.000₫ 450.000₫
Pin iPhone 12
-49Giảm sốc

Pin iPhone 12

180.000₫ 350.000₫
Pin iPhone 12 Pro
-49Giảm sốc

Pin iPhone 12 Pro

180.000₫ 350.000₫
Pin iPhone 11 Pro
-33Giảm sốc

Pin iPhone 11 Pro

200.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax
-15Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax

230.000₫ 270.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro
-8Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro

230.000₫ 250.000₫
Phôi / cellPin iPhone 12/13 Mini Foxconn
-8Giảm sốc

Phôi / cellPin iPhone 12/13 Mini Foxconn

120.000₫ 130.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13
-22Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13

140.000₫ 180.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax
-36Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax

160.000₫ 250.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro
-25Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro

120.000₫ 160.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12
-25Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12

120.000₫ 160.000₫
Phôi Pin iPhone 11 Promax Foxconn
-20Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11 Promax Foxconn

160.000₫ 200.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro Foxconn
-30Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro Foxconn

140.000₫ 200.000₫
Phôi Pin iPhone 11 Foxconn
-21Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11 Foxconn

110.000₫ 140.000₫
Phôi Pin iPhone XSM Foxconn
-28Giảm sốc

Phôi Pin iPhone XSM Foxconn

115.000₫ 160.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone XR Foxconn
-15Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone XR Foxconn

110.000₫ 130.000₫
Xem tất cả >
Pin iPad 2
-20Giảm sốc

Pin iPad 2

160.000₫ 200.000₫
Pin iPad 3
-8Giảm sốc

Pin iPad 3

220.000₫ 240.000₫
Pin iPad 4
-8Giảm sốc

Pin iPad 4

220.000₫ 240.000₫
Pin iPad 5

Pin iPad 5

220.000₫
Pin iPad 6

Pin iPad 6

220.000₫
Pin iPad Mini 1
-17Giảm sốc

Pin iPad Mini 1

150.000₫ 180.000₫
Pin iPad Mini 2
-24Giảm sốc

Pin iPad Mini 2

160.000₫ 210.000₫
Pin iPad Mini 3
-24Giảm sốc

Pin iPad Mini 3

160.000₫ 210.000₫
Pin iPad Mini 5
-9Giảm sốc

Pin iPad Mini 5

200.000₫ 220.000₫
Pin iPad Pro 10.5
-17Giảm sốc

Pin iPad Pro 10.5

250.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
Chân Sạc iPad 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 3

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 4
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 4

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 5 - Air 1
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 5 - Air 1

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 6 - Air 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 6 - Air 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 3

60.000₫ 70.000₫
Xem tất cả >
Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng
-10Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng

180.000₫ 200.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XR
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XR

240.000₫ 280.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng

180.000₫ 210.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng
-4Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng

240.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng
-4Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng

240.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng
-17Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng

300.000₫ 360.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng
-19Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng

300.000₫ 370.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng
-27Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng

330.000₫ 450.000₫
Xem tất cả >
 Cảm Ứng iPad 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 2

100.000₫ 130.000₫
 Cảm Ứng iPad 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 4
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 4

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 5 - Air 1
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 5 - Air 1

120.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad 6 - Air 2
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 6 - Air 2

200.000₫ 250.000₫
 Cảm Ứng iPad Mini
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 2

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 4
-25Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 4

150.000₫ 200.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 5
-29Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 5

250.000₫ 350.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018
-13Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018

130.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019

150.000₫ 180.000₫
Xem tất cả >
Kính iPhone 6SP New Đại Bàng
-13Giảm sốc

Kính iPhone 6SP New Đại Bàng

35.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 7P New Đại Bàng
-12Giảm sốc

Kính iPhone 7P New Đại Bàng

37.000₫ 42.000₫
Kính iPhone 8G New Đại Bàng
-5Giảm sốc

Kính iPhone 8G New Đại Bàng

38.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 8P New Đại Bàng
-10Giảm sốc

Kính iPhone 8P New Đại Bàng

38.000₫ 42.000₫
Kính iPhone X Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone X Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone XS Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng
-18Giảm sốc

Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng

37.000₫ 45.000₫
Kính iPhone XR Zin Đại Bàng
-15Giảm sốc

Kính iPhone XR Zin Đại Bàng

47.000₫ 55.000₫
Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng
-20Giảm sốc

Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng

48.000₫ 60.000₫
Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng

45.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng

47.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng
-16Giảm sốc

Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng

42.000₫ 50.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng iPhone 14 Promax
-14Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

240.000₫ 280.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính Lưng iPhone Xr đủ màu
-20Giảm sốc

Kính Lưng iPhone Xr đủ màu

40.000₫ 50.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Kính lưng iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11 Pro

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to
-23Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 12
-47Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 12

80.000₫ 150.000₫
Kính Lưng iPhone 12 Pro
-43Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 12 Pro

130.000₫ 230.000₫
Xem tất cả >
Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 13 Pro / Pro Max
-6Giảm sốc

Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 13 Pro / Pro Max

150.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11
-14Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11

120.000₫ 140.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11 Pro
-14Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11 Pro

120.000₫ 140.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11 Promax
-90Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 11 Promax

120.000₫ 1.200.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12
-14Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12

120.000₫ 140.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12 Pro
-14Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12 Pro

120.000₫ 140.000₫
Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12 Promax
-20Giảm sốc

Cáp Fix Pin JC cho iPhone 12 Promax

120.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11
-8Giảm sốc

Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11

110.000₫ 120.000₫
Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11 Pro
-15Giảm sốc

Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11 Pro

110.000₫ 130.000₫
Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11 Promax
-15Giảm sốc

Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 11 Promax

110.000₫ 130.000₫
Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 12
-8Giảm sốc

Cáp Fix Pin I2C Cho iPhone 12

110.000₫ 120.000₫
Xem tất cả >
Camera Trước iPhone 12 Promax
-40Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12 Promax

150.000₫ 250.000₫
Camera Trước iPhone 12 Pro
-17Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12 Pro

150.000₫ 180.000₫
Camera Trước iPhone 12
-17Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12

150.000₫ 180.000₫
Camera Trước iPhone 11 Promax
-27Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11 Promax

160.000₫ 220.000₫
Camera Trước iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11 Pro

170.000₫ 220.000₫
Camera Trước iPhone 11
-57Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11

130.000₫ 300.000₫
Camera Trước iPhone XS Max
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS Max

120.000₫ 180.000₫
 Camera Trước iPhone XS
-50Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS

100.000₫ 200.000₫
Camera Trước iPhone XR Zin
-29Giảm sốc

Camera Trước iPhone XR Zin

120.000₫ 170.000₫
Camera Trước iPhone X
-47Giảm sốc

Camera Trước iPhone X

80.000₫ 150.000₫
Camera Trước iPhone 8 Plus
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone 8 Plus

100.000₫ 150.000₫
Camera trước iPhone 8
-36Giảm sốc

Camera trước iPhone 8

90.000₫ 140.000₫
Xem tất cả >
Cáp Fix Face ID Luban iPhone X
-40Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone X

90.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xr
-40Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xr

90.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs
-40Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs

90.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max
-40Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max

90.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11
-44Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11

90.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro
-44Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro

90.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max
-44Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max

90.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro
-50Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro

90.000₫ 180.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max
-50Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max

90.000₫ 180.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng iPhone 14 Promax
-14Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

240.000₫ 280.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính Lưng iPhone Xr đủ màu
-20Giảm sốc

Kính Lưng iPhone Xr đủ màu

40.000₫ 50.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Kính lưng iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11 Pro

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to
-23Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 11 Promax lỗ to

100.000₫ 130.000₫
Kính Lưng iPhone 12
-47Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 12

80.000₫ 150.000₫
Kính Lưng iPhone 12 Pro
-43Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 12 Pro

130.000₫ 230.000₫
Xem tất cả >
Video vip
Xem tất cả >>
Quy Trình Test và Đóng Gói Màn Hình iPhone XSM GX tại Socmobile
Hưỡng Dẫn Sử Dụng Box Face ID A108
ĐỘ VỎ IPHONE 11 LÊN 13PRO SOCMOBILE VN
HƯỚNG DẪN TỰ THAY PIN IPHONE XR TẠI NHÀ - SOCMOBILE.VN
ĐỘ VỎ IPHONE XR LÊN 13 SOCMOBILE
Phục Hồi Iphone 6s Hư Hỏng Nặng Tại Socmobile
Tin tức & sự kiện
Xem tất cả >>
Socmobile Khai Trương cơ sở mới tại Thái Hà
Socmobile Khai Trương cơ sở mới tại Thái Hà
Socmobile – Địa chỉ phân phối linh kiện iPhone uy tín và chất lượng tại Việt Nam, sắp khai trương cơ sở mới tại Thái Hà vào ngày 01/04/2023. Socmobile Thái Hà sẽ là địa chỉ tin cậy cho những ai đang tìm kiếm các sản phẩm linh kiện điện thoại chất lượng và dịch vụ sửa chữa điện thoại uy tín tại Hà Nội.
Màn hình iPhone 12 Promax JK
Màn hình iPhone 12 Promax JK
JK là thương hiệu về màn hình thay thế cho màn hình iPhone với giá cả phải chăng đi kèm chất lượng hiển thị sắc nét, cảm ứng mượt mà, hỗ trợ True Tone như màn hình chính hãng. Chính vì vậy JK đã dần trở thành thương hàng đầu được các trung tâm sửa chữa điện thoại lớn tin dùng và là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi có nhu cầu thay thế màn hình iphone.
0.45432 sec| 3171.625 kb