Socmobile Chi Nhánh Thai Ha
Độ Hai Sim Vật Lý Tại Socmobile
Dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp
Trang thiết bị sửa chữa
Củ Cáp Iphone
Linh kiện Iphone số 1 toàn quốc
Box Fix Pin I2C 2023
Socmobile Chi Nhánh Thai Ha
Màn Hình iPhone 12 Pro Max Oled GX
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 Pro Max Oled GX

1.500.000₫ 3.750.000₫
Màn Hình iPhone 12/12 Pro Oled GX
-30Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12/12 Pro Oled GX

1.400.000₫ 2.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Promax Oled GX
-33Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Promax Oled GX

1.200.000₫ 1.800.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Oled GX
-9Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Oled GX

1.000.000₫ 1.100.000₫
Màn Hình iPhone 11 Oled GX
-18Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Oled GX

450.000₫ 550.000₫
Màn hình iPhone Xs Max Oled GX
-27Giảm sốc

Màn hình iPhone Xs Max Oled GX

1.100.000₫ 1.500.000₫
Màn Hình iPhone XSM Oled GX
-27Giảm sốc

Màn Hình iPhone XSM Oled GX

1.100.000₫ 1.500.000₫
Xem tất cả >
Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY
-40Giảm sốc

Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY

480.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone 12 Pro Max LCD Incell ZY
-48Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 Pro Max LCD Incell ZY

1.300.000₫ 2.500.000₫
Màn Hình iPhone Xr LCD ZY
-45Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xr LCD ZY

550.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY
-35Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY

650.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY
-52Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY

480.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY
-45Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY

550.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY
-32Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY

680.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY
-46Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY

750.000₫ 1.400.000₫
Màn Hình ZY LCD iPhone 6G
-17Giảm sốc

Màn Hình ZY LCD iPhone 6G

250.000₫ 300.000₫
Màn Hình iPhone 6S Incell ZY
-34Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6S Incell ZY

230.000₫ 350.000₫
Màn Hình iPhone 6P Incell ZY
-35Giảm sốc

Màn Hình iPhone 6P Incell ZY

260.000₫ 400.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G

380.000₫ 400.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi
-4Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi

430.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi
-6Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi

450.000₫ 480.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi
-7Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi

650.000₫ 700.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G

550.000₫ 580.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G

450.000₫ 520.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G

450.000₫ 520.000₫
Xem tất cả >
Pin iPhone 12 Promax
-40Giảm sốc

Pin iPhone 12 Promax

270.000₫ 450.000₫
Pin iPhone 12
-43Giảm sốc

Pin iPhone 12

200.000₫ 350.000₫
Pin iPhone 12 Pro
-43Giảm sốc

Pin iPhone 12 Pro

200.000₫ 350.000₫
Pin iPhone 11 Promax
-17Giảm sốc

Pin iPhone 11 Promax

250.000₫ 300.000₫
Pin iPhone 11 Pro
-17Giảm sốc

Pin iPhone 11 Pro

250.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax
-11Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax

240.000₫ 270.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro
-8Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro

230.000₫ 250.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13
-11Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13

160.000₫ 180.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax
-28Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax

180.000₫ 250.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro
-19Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro

130.000₫ 160.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12
-19Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12

130.000₫ 160.000₫
Phôi Pin iPhone 11 Promax Foxconn
-15Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11 Promax Foxconn

170.000₫ 200.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro Foxconn
-20Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro Foxconn

160.000₫ 200.000₫
Phôi Pin iPhone 11 Foxconn
-14Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11 Foxconn

120.000₫ 140.000₫
Phôi Pin iPhone XSM Foxconn
-25Giảm sốc

Phôi Pin iPhone XSM Foxconn

120.000₫ 160.000₫
Xem tất cả >
Pin iPad 2
-20Giảm sốc

Pin iPad 2

160.000₫ 200.000₫
Pin iPad 3
-8Giảm sốc

Pin iPad 3

220.000₫ 240.000₫
Pin iPad 4
-8Giảm sốc

Pin iPad 4

220.000₫ 240.000₫
Pin iPad 5

Pin iPad 5

220.000₫
Pin iPad 6

Pin iPad 6

220.000₫
Pin iPad Mini 1
-17Giảm sốc

Pin iPad Mini 1

150.000₫ 180.000₫
Pin iPad Mini 2
-24Giảm sốc

Pin iPad Mini 2

160.000₫ 210.000₫
Pin iPad Mini 3
-24Giảm sốc

Pin iPad Mini 3

160.000₫ 210.000₫
Pin iPad Mini 5
-9Giảm sốc

Pin iPad Mini 5

200.000₫ 220.000₫
Pin iPad Pro 10.5
-17Giảm sốc

Pin iPad Pro 10.5

250.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
 Cảm Ứng iPad 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 2

100.000₫ 130.000₫
 Cảm Ứng iPad 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 4
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 4

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 5 - Air 1
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 5 - Air 1

120.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad 6 - Air 2
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 6 - Air 2

200.000₫ 250.000₫
 Cảm Ứng iPad Mini
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 2

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 4
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 4

160.000₫ 200.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 5
-29Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 5

250.000₫ 350.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018
-13Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018

130.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019

150.000₫ 180.000₫
Xem tất cả >
Camera Trước iPhone 12 Promax
-20Giảm sốc

Camera Trước iPhone 12 Promax

200.000₫ 250.000₫
Camera Trước iPhone 11 Promax
-27Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11 Promax

160.000₫ 220.000₫
Camera Trước iPhone 11 Pro
-23Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11 Pro

170.000₫ 220.000₫
Camera Trước iPhone 11
-50Giảm sốc

Camera Trước iPhone 11

150.000₫ 300.000₫
Camera Trước iPhone XS Max
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS Max

120.000₫ 180.000₫
 Camera Trước iPhone XS
-40Giảm sốc

Camera Trước iPhone XS

120.000₫ 200.000₫
Camera Trước iPhone XR Zin
-29Giảm sốc

Camera Trước iPhone XR Zin

120.000₫ 170.000₫
Camera Trước iPhone X
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone X

100.000₫ 150.000₫
Camera Trước iPhone 8 Plus
-33Giảm sốc

Camera Trước iPhone 8 Plus

100.000₫ 150.000₫
Camera trước iPhone 8
-36Giảm sốc

Camera trước iPhone 8

90.000₫ 140.000₫
Xem tất cả >
Cáp Fix Face ID Luban iPhone X
-13Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone X

130.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xr
-13Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xr

130.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs
-13Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs

130.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max
-13Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone Xs Max

130.000₫ 150.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11
-9Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11

145.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro
-9Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro

145.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max
-6Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 11 Pro Max

150.000₫ 160.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro
-17Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 và 12 Pro

150.000₫ 180.000₫
Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max
-17Giảm sốc

Cáp Fix Face ID Luban iPhone 12 Pro Max

150.000₫ 180.000₫
Xem tất cả >
Video vip
Xem tất cả >>
Phục Hồi Iphone 6s Hư Hỏng Nặng Tại Socmobile
ĐỘ VỎ IPHONE XR LÊN 13 SOCMOBILE
HƯỚNG DẪN TỰ THAY PIN IPHONE XR TẠI NHÀ - SOCMOBILE.VN
ĐỘ VỎ IPHONE 11 LÊN 13PRO SOCMOBILE VN
Hưỡng Dẫn Sử Dụng Box Face ID A108
Tin tức & sự kiện
Xem tất cả >>
Socmobile Khai Trương cơ sở mới tại Thái Hà
Socmobile Khai Trương cơ sở mới tại Thái Hà
Socmobile – Địa chỉ phân phối linh kiện iPhone uy tín và chất lượng tại Việt Nam, sắp khai trương cơ sở mới tại Thái Hà vào ngày 01/04/2023. Socmobile Thái Hà sẽ là địa chỉ tin cậy cho những ai đang tìm kiếm các sản phẩm linh kiện điện thoại chất lượng và dịch vụ sửa chữa điện thoại uy tín tại Hà Nội.
Màn hình iPhone 12 Promax JK
Màn hình iPhone 12 Promax JK
JK là thương hiệu về màn hình thay thế cho màn hình iPhone với giá cả phải chăng đi kèm chất lượng hiển thị sắc nét, cảm ứng mượt mà, hỗ trợ True Tone như màn hình chính hãng. Chính vì vậy JK đã dần trở thành thương hàng đầu được các trung tâm sửa chữa điện thoại lớn tin dùng và là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi có nhu cầu thay thế màn hình iphone.
0.38873 sec| 3100.5 kb