Dịch vụ kỹ thuật sửa chữa
Fealet - Thương Hiệu Số 1 Về Ron - Kính - Cảm Ứng
Củ Cáp Iphone
Linh kiện Iphone số 1 toàn quốc
Màn Hình iPhone 13 Amoled GX
-19Giảm sốc

Màn Hình iPhone 13 Amoled GX

1.250.000₫ 1.550.000₫
Màn Hình iPhone 12 Pro Max Amoled GX
-25Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12 Pro Max Amoled GX

1.200.000₫ 1.600.000₫
Màn Hình iPhone 12/12 Pro Amoled GX
-5Giảm sốc

Màn Hình iPhone 12/12 Pro Amoled GX

900.000₫ 950.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Amoled GX
-3Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Amoled GX

680.000₫ 700.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD GX
-20Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD GX

320.000₫ 400.000₫
Màn Hình iPhone XS Amoled GX-3
-5Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Amoled GX-3

620.000₫ 650.000₫
Xem tất cả >
Màn Hình iPhone 13 LCD ZY
-8Giảm sốc

Màn Hình iPhone 13 LCD ZY

900.000₫ 980.000₫
Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY
-50Giảm sốc

Màn Hình iPhone X LCD Incell ZY

400.000₫ 800.000₫
Màn Hình iPhone Xr LCD ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xr LCD ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY
-48Giảm sốc

Màn Hình iPhone XS Max LCD Incell ZY

520.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY
-60Giảm sốc

Màn Hình iPhone Xs LCD Incell ZY

400.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY
-21Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 LCD Incell ZY

420.000₫ 530.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY
-50Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro LCD Incell ZY

500.000₫ 1.000.000₫
Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY
-64Giảm sốc

Màn Hình iPhone 11 Pro Max LCD Incell ZY

500.000₫ 1.400.000₫
Xem tất cả >
Màn hình iPhone X LCD JK
-5Giảm sốc

Màn hình iPhone X LCD JK

380.000₫ 400.000₫
Màn hình iPhone XS LCD JK
-3Giảm sốc

Màn hình iPhone XS LCD JK

380.000₫ 390.000₫
Màn hình iPhone XS Max LCD JK
-4Giảm sốc

Màn hình iPhone XS Max LCD JK

480.000₫ 500.000₫
Màn hình iPhone 11 Pro LCD JK
-8Giảm sốc

Màn hình iPhone 11 Pro LCD JK

460.000₫ 500.000₫
Màn hình iPhone 11 Pro Max LCD JK
-9Giảm sốc

Màn hình iPhone 11 Pro Max LCD JK

500.000₫ 550.000₫
Màn hình iPhone 12 LCD JK
-5Giảm sốc

Màn hình iPhone 12 LCD JK

550.000₫ 580.000₫
Màn hình iPhone 12 Pro LCD JK
-5Giảm sốc

Màn hình iPhone 12 Pro LCD JK

550.000₫ 580.000₫
Màn hình iPhone 12 Promax LCD JK
-6Giảm sốc

Màn hình iPhone 12 Promax LCD JK

800.000₫ 850.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro
-45Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Pro

830.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax
-57Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13 Promax

650.000₫ 1.500.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 13
-60Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 13

300.000₫ 750.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax
-58Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 Promax

550.000₫ 1.300.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 pro
-4Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12 pro

650.000₫ 680.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New
-23Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 8 Zin New

170.000₫ 220.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 12
-50Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 12

225.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax
-46Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPhone 11 ProMax

530.000₫ 980.000₫
Xem tất cả >
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 4G

380.000₫ 400.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi
-4Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 3 Wifi

430.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi
-6Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 Wifi

450.000₫ 480.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi
-11Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad 6 Wifi

400.000₫ 450.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi
-7Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad Pro 9.7 Wifi

650.000₫ 700.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 5 2017 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi
-10Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Gen 6 2018 Wifi

450.000₫ 500.000₫
Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G
-5Giảm sốc

Khung Sườn - Xương Vỏ iPad Mini 4 4G

550.000₫ 580.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 5 4G

450.000₫ 520.000₫
Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G
-13Giảm sốc

Khung Sườn - Vỏ iPad 6 4G

450.000₫ 520.000₫
Xem tất cả >
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax
-22Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Promax

210.000₫ 270.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro
-28Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13 Pro

180.000₫ 250.000₫
Phôi / cellPin iPhone 12/13 Mini
-23Giảm sốc

Phôi / cellPin iPhone 12/13 Mini

100.000₫ 130.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 13
-33Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 13

120.000₫ 180.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax
-38Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Promax

155.000₫ 250.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro
-38Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12 Pro

100.000₫ 160.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 12
-38Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 12

100.000₫ 160.000₫
Phôi Pin iPhone 11 Promax
-23Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11 Promax

155.000₫ 200.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro
-30Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone 11 Pro

140.000₫ 200.000₫
Phôi Pin iPhone 11
-29Giảm sốc

Phôi Pin iPhone 11

100.000₫ 140.000₫
Phôi / Cell Pin iPhone SE 2020
-11Giảm sốc

Phôi / Cell Pin iPhone SE 2020

80.000₫ 90.000₫
Phôi Pin iPhone XSM
-31Giảm sốc

Phôi Pin iPhone XSM

110.000₫ 160.000₫
Xem tất cả >
Chân Sạc iPad 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 3

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 4
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 4

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 5 - Air 1
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 5 - Air 1

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad 6 - Air 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad 6 - Air 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 2
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 2

60.000₫ 70.000₫
Chân Sạc iPad Mini 3
-14Giảm sốc

Chân Sạc iPad Mini 3

60.000₫ 70.000₫
Xem tất cả >
Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng
-13Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone X Đại Bàng

175.000₫ 200.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XR
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XR

240.000₫ 280.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Đại Bàng

180.000₫ 210.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng
-6Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone XS Max Đại Bàng

235.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng
-6Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Đại Bàng

235.000₫ 250.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng
-18Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Đại Bàng

295.000₫ 360.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng
-20Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 11 Promax Đại Bàng

295.000₫ 370.000₫
Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng
-37Giảm sốc

Kính Cảm Ứng iPhone 12 12 Pro Đại Bàng

285.000₫ 450.000₫
Xem tất cả >
 Cảm Ứng iPad 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 4
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 4

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad 5 - Air 1
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 5 - Air 1

120.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad 6 - Air 2
-20Giảm sốc

Cảm Ứng iPad 6 - Air 2

200.000₫ 250.000₫
 Cảm Ứng iPad Mini
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 2
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 2

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 3
-23Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 3

100.000₫ 130.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 4
-25Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 4

150.000₫ 200.000₫
Cảm Ứng iPad Mini 5
-29Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Mini 5

250.000₫ 350.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018
-13Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 6 - 2018

130.000₫ 150.000₫
Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Gen 7 - 2019

150.000₫ 180.000₫
Cảm Ứng iPad Pro 9.7
-17Giảm sốc

Cảm Ứng iPad Pro 9.7

250.000₫ 300.000₫
Xem tất cả >
Kính iPhone 6SP New Đại Bàng
-13Giảm sốc

Kính iPhone 6SP New Đại Bàng

35.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 7P New Đại Bàng
-12Giảm sốc

Kính iPhone 7P New Đại Bàng

37.000₫ 42.000₫
Kính iPhone 8G New Đại Bàng
-5Giảm sốc

Kính iPhone 8G New Đại Bàng

38.000₫ 40.000₫
Kính iPhone 8P New Đại Bàng
-10Giảm sốc

Kính iPhone 8P New Đại Bàng

38.000₫ 42.000₫
Kính iPhone X Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone X Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Zin Đại Bàng
-14Giảm sốc

Kính iPhone XS Zin Đại Bàng

32.000₫ 37.000₫
Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng
-18Giảm sốc

Kính iPhone XS Max Zin Đại Bàng

37.000₫ 45.000₫
Kính iPhone XR Zin Đại Bàng
-15Giảm sốc

Kính iPhone XR Zin Đại Bàng

47.000₫ 55.000₫
Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng
-20Giảm sốc

Kính iPhone 11 Zin Đại Bàng

48.000₫ 60.000₫
Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Pro Zin Đại Bàng

45.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng
-85Giảm sốc

Kính iPhone 11 Promax Zin Đại Bàng

47.000₫ 310.000₫
Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng
-16Giảm sốc

Kính iPhone 12/12 Pro Zin Đại Bàng

42.000₫ 50.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng ịPhone 14
-11Giảm sốc

Kính lưng ịPhone 14

170.000₫ 190.000₫
Kính Lưng iPhone 15 Pro Max
-34Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 15 Pro Max

380.000₫ 580.000₫
Kính lưng iPhone 14 Plus
-33Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Plus

180.000₫ 270.000₫
Kính lưng iPhone 14 Promax
-9Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

200.000₫ 220.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính lưng iPhone X
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone X

35.000₫ 40.000₫
Kính Lưng iPhone Xr đủ màu
-20Giảm sốc

Kính Lưng iPhone Xr đủ màu

40.000₫ 50.000₫
Kính Lưng iPhone XS
-13Giảm sốc

Kính Lưng iPhone XS

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone XSM
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone XSM

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Xem tất cả >
Box Lam Face ID AY - A108
-10Giảm sốc

Box Lam Face ID AY - A108

700.000₫ 780.000₫
Box Fix Pin I2C 2023
-17Giảm sốc

Box Fix Pin I2C 2023

500.000₫ 600.000₫
Box Fix Pin AY
-30Giảm sốc

Box Fix Pin AY

350.000₫ 500.000₫
Xem tất cả >
Cáp Fix Face ID AY iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
-100Giảm sốc

Cáp Fix Face ID AY iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

Liên hệ 120.000₫
Cáp Fix Face ID AY iPhone 12 / 12 Pro
-100Giảm sốc

Cáp Fix Face ID AY iPhone 12 / 12 Pro

Liên hệ 130.000₫
Cáp Fix Face ID AY iPhone 11
-100Giảm sốc

Cáp Fix Face ID AY iPhone 11

Liên hệ 120.000₫
Cáp Fix Face ID AY iPhone 12 Pro Max
-100Giảm sốc

Cáp Fix Face ID AY iPhone 12 Pro Max

Liên hệ 130.000₫
Cáp Fix Face ID AY iPhone XR/XSM/XS
-100Giảm sốc

Cáp Fix Face ID AY iPhone XR/XSM/XS

Liên hệ 100.000₫
Xem tất cả >
Kính lưng ịPhone 14
-11Giảm sốc

Kính lưng ịPhone 14

170.000₫ 190.000₫
Kính Lưng iPhone 15 Pro Max
-34Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 15 Pro Max

380.000₫ 580.000₫
Kính lưng iPhone 14 Plus
-33Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Plus

180.000₫ 270.000₫
Kính lưng iPhone 14 Promax
-9Giảm sốc

Kính lưng iPhone 14 Promax

200.000₫ 220.000₫
Kính Lưng iPhone 8 Plus
-17Giảm sốc

Kính Lưng iPhone 8 Plus

50.000₫ 60.000₫
Kính lưng iPhone X
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone X

35.000₫ 40.000₫
Kính Lưng iPhone Xr đủ màu
-20Giảm sốc

Kính Lưng iPhone Xr đủ màu

40.000₫ 50.000₫
Kính Lưng iPhone XS
-13Giảm sốc

Kính Lưng iPhone XS

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone XSM
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone XSM

35.000₫ 40.000₫
Kính lưng iPhone 11
-13Giảm sốc

Kính lưng iPhone 11

70.000₫ 80.000₫
Xem tất cả >
Video vip
Xem tất cả >>
Quy Trình Test và Đóng Gói Màn Hình iPhone XSM GX tại Socmobile
Hưỡng Dẫn Sử Dụng Box Face ID A108
ĐỘ VỎ IPHONE 11 LÊN 13PRO SOCMOBILE VN
HƯỚNG DẪN TỰ THAY PIN IPHONE XR TẠI NHÀ - SOCMOBILE.VN
ĐỘ VỎ IPHONE XR LÊN 13 SOCMOBILE
Phục Hồi Iphone 6s Hư Hỏng Nặng Tại Socmobile
Tin tức & sự kiện
Xem tất cả >>
Màn Hình Android Đã Cập Bến Socmobile
Màn Hình Android Đã Cập Bến Socmobile
SocMobile, thương hiệu nổi tiếng chuyên phân phối các sản phẩm linh kiện thay thế cho điện thoại uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam , với phương châm luôn cập nhật những sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng. Sản phẩm màn hình Android một trong những sản phẩm mới của SocMobile sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu về màn hình Androi chất lượng của các đại ký và các đội thợ kỹ thuật trên toàn quốc.
0.28766 sec| 3350.414 kb